Konsert med Silya på Stord Hotell

Arrangementsinformasjon

Konsert med Silya i Vallhall, Stord Hotell. Dørene til Valhall opner klokka 21:30. Gjester som har bordbestilling i Brasseri 59 får reserverte plassar i Valhall. I Brasseriet tilbyr vi smaksmeny, satt saman frå vår brasserimeny, til Kr 300,- for 3 - rettar. Brasseriet åpner klokka 19:30, hugs bordbestilling. Festen fortset i Bar 59 med pianounderhaldning etter konserten. Velkommen !

Restriksjoner

20 års aldersgrense.